mobirise.com

บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน)

เราเป็นผู้นำในการนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าแฟชั่น
และไลฟ์สไตล์ภายใต้ตราสินค้าชั้นนำจากต่างประเทศ

บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน)

เราเป็นผู้นำในการนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าแฟชั่น
และไลฟ์สไตล์ภายใต้ตราสินค้าชั้นนำจากต่างประเทศ

บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน)

เราเป็นผู้นำในการนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าแฟชั่น
และไลฟ์สไตล์ภายใต้ตราสินค้าชั้นนำจากต่างประเทศ

บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน)

เราเป็นผู้นำในการนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าแฟชั่น
และไลฟ์สไตล์ภายใต้ตราสินค้าชั้นนำจากต่างประเทศ

บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน)

เราเป็นผู้นำในการนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าแฟชั่น
และไลฟ์สไตล์ภายใต้ตราสินค้าชั้นนำจากต่างประเทศ

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำในการประกอบธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ภายใต้ตราสินค้าชั้นนำจากต่างประเทศโดยครอบคลุมทั้งกลุ่มสินค้าประเภทรองเท้า (Footwear) เสื้อผ้า (Apparel) ตลอดจนเครื่องแต่งกายอื่นๆ อาทิ กระเป๋า (Bag) หมวก (Cap) และถุงเท้า (Sock)เพื่อให้มีความหลากหลายและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน บริษัทฯมีช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าทั้งในประเทศไทยและประเทศกัมพูชา ผ่านทางห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีก รวมถึงช่องทางออนไลน์ชั้นนำ

เพิ่มเติม

วิสัยทัศน์

บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน) มุ่งหวังจะเป็นบริษัทชั้นนำในด้านแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ในระดับสากล ด้วยการเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม
โดยมีสินค้าที่มีความหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีความแตกต่างกันตามโอกาสและสถานที่ เราจะดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพเพื่อความยั่งยืนและเติบโตไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของความต้องการของผู้บริโภค

พันธกิจ

  • สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ทันสมัย และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
  • ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม
  • สร้างพันธมิตรทางการค้าโดยมุ่งเน้นการทำงานร่วมกันภายใต้หลักของความเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจแบบยั่งยืน
  • พัฒนาองค์ความรู้ ศักยภาพ ทักษะ และความเชี่ยวชาญของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทำให้พนักงานทุกคนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข สามารถเติบโตก้าวหน้าในองค์กร

ข่าวสาร

อ่านทั้งหมด

นักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์คือความรับผิดชอบในการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่มีความสามารถในการบูรณาการด้านการเงินการสื่อสารการตลาดและกฎหมายหลักทรัพย์โดย บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน)

การปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดการสื่อสารสองทางที่มีประสิทธิผลมากที่สุดระหว่าง บริษัท ชุมชนทางการเงินและหน่วยงานอื่น ๆ

คำอธิบายถึงแผนกของ บริษัท ที่ทุ่มเทให้กับการสอบถามข้อมูลจากผู้ถือหุ้นและนักลงทุนตลอดจนผู้อื่นที่อาจมีความสนใจในหุ้นหรือความมั่นคงทางการเงินของ บริษัท


เพิ่มเติม

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

เปรียบเทียบ 3 ปี

36.24

36.24
29.57
4.29
2564 2563 2562

กำไรสุทธิรวม (ล้านบาท)


0.21

0.21
0.17
0.06
2564 2563 2562

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)


* หมายเหตุ : ข้อมูลประจำปี 2564

เพิ่มเติม

เวลาทำงาน

วันจันทร์ - วันศุกร์ (8:30 – 17:30)
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ (ปิด)

ติดต่อ

โทรศัพท์ : 02-249-8709
โทรสาร : 02-249-8711

อีเมล์ : contactus@richsport.co.th

ร้องเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมการฉ้อโกง : whistleblower@richsport.co.th